Novinky

15.05.2019: Prenájom karavanu.

18.06.2015: Aktuálne informácie sa dozviete na facebookovej stránke Cedula s.r.o.

Cedula s.r.o.

Linky

www.slovaktruckshop.sk

Transport.sk

Murphys

eLeL plus s.r.o.

O nás


Autodoprava Ján Cedula vznikla vydaním koncesnej listiny dňa 19.12.1996, pričom rozhodnutie o udelení oprávnenia na vykonávanie koncesovanej živnosti "Cestná nákladná doprava" nadobudlo právoplatnosť dňa 24.2.1997. V roku 2004 sa majiteľ rozhodol pre transformáciu firmy na spoločnosť s ručením obmedzeným, v súčasnosti však ešte obe firmy pôsobia spoločne.

Pôvodne firma poskytovala len dopravné služby, v súčasnosti je to aj skladovanie tovaru vo vlastných skladových priestoroch. Skladové priestory však nie sú využívané len na klasické skladovanie tovaru - tovar sa skladuje len na niekoľko dní - firma sa zaoberá najmä prepravou kusových zásielok resp. menších zásielok.

Centrálny sklad sa nachádza v Senci, odtiaľto sa tovar rozváža v rámci západného Slovenska a do crossdockových skladov, ktoré sa nachádzajú v Žiline, vo Zvolene a v Košiciach. Z týchto skladov je tovar následne doručený do 24 hodín k zákazníkom.


Tovar je doručovaný na autách rôzneho typu. V súčasnosti spoločnosť vlastní približne 48 nákladných automobilov. Z toho:


  • do 3,5t..................17 aut (aj autá s hydraulickou plošinou)

  • do 12t...................16 aut (aj autá s hydraulickou plošinou)

  • nad 12t.................15 aut (aj autá s hydraulickou rukou)

Firma sa zaoberá aj medzinárodnou prepravou tovaru. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava sú Dánsko, Nemecko, Česká republika a Rakúsko, v menšej miere Poľsko a Maďarsko.

Vďaka 12-ročnému pôsobeniu na slovenskom trhu si firma vybudovala dobré meno, výborné dodávateľsko-odberateľské vzťahy a hlavne vzťahy so zákazníkmi, ktoré sú založené na vzájomnej dôvere.